Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Μπορούν να υποβληθούν ερευνητικές αναφορές μέχρι 10 σελίδες η κάθε μια, οι οποίες θα υποβληθούν σε τυφλή διαδικασία κρίσης από δύο κριτές. Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, θα γίνει τρίτη κρίση από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. Στην κάθε αναφορά, θα πρέπει να δηλώνεται η θεματική ενότητα στο πλαίσιο της οποίας η/ο/οι συγγραφέας/είς επιθυμούν να κριθεί και να παρουσιαστεί η εργασία του/ς, σε περίπτωση που εγκριθεί. Η κατανομή σε κριτές θα γίνει απο τον εκάστοτε συντονιστή της κάθε θεματικής ενότητας σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Επιπλέον, ο κάθε συντονιστής υποβάλλει γραπτή σύνθεση των εργασιών που έχουν γίνει δεκτές στην ενότητα που συντονίζει, την οποία και παρουσιάζει κατά τις εργασίες του συνεδρίου.

Για κάθε εργασία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δύο αρχεία:

 

α) το αρχείο της εισήγησης

β) η φόρμα υποβολής εισήγησης

 

Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας το συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο περιέχει τη φόρμα υποβολής, τον οδηγό μορφοποίησης και τις σχετικές οδηγίες.

Διεύθυνση αποστολής εισηγήσεων: garme@ppp.uoa.gr

Αρχική Σελίδα
ΕνΕΔιΜ
Θέμα Συνεδρίου
Επιτροπές
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Προθεσμίες
Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Διοργάνωση
Εγγραφές
Επικοινωνία
Πώς θα μας βρείτε

Copyright: Athens University @ 2004
Χορηγοί